Σχήματα εαακ

Σχήματα ΕΑΑΚ ΕΜΠ

ΑΝεξάρτητοι Αριστεροί Φοιτητές Ηλεκτρολόγοι (ΑΝ.Α.Φ.Η - Ηλεκτρολόγοι Μηχ. ΕΜΠ)
ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΠΑρέμβαση (ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. - Πολ. Μηχ. ΕΜΠ)
Αριστερή Κίνηση Αρχιτεκτονικής (A.K.A. - Αρχιτεκτονική ΕΜΠ)
Αριστερή Πρωτοβουλία Τύρβη (Μηχανολόγοι ΕΜΠ)
Αριστερή Ριζοσπαστική Συσπείρωση (Α.Ρ.Συ. - ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ)
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων (ΑΡ.Α.Χ.ΤΟ. - Τοπογράφοι ΕΜΠ)
Ριζοσπαστική Αριστερή Φωνή (Ρ.Α.Φ. - ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ)
Χημικών Ανεξαρτητων Μηχανικών Αριστερή Συσπείρωση( Χ.Α.Μ.Α.Σ. Χημ. Μηχ ΕΜΠ)
Σχήματα ΕΑΑΚ ΕΚΠΑ


Smass media (EMME)
ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΣΥσπείρωση Πληροφορικής (ΑΝ.ΑΡ.ΣΥ.Π. - Πληροφορική Αθήνας)
Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία (Α.Ε.Π. - Μαθηματικό Αθήνας)
Αριστερή Πρωτοβουλία (Χημικό Αθήνας)
ΑΡΙστερή Συσπείρωση (ΑΡ.Ι.Σ. - Ιατρική Αθήνας)
Κίνηση ΑΡιστερών Ανεξάρτητων ΒΙολογικού (Κ.ΑΡ.Α.ΒΙ. - Βιολογικό Αθήνας)
Κίνηση ΑΡιστερών ΦΙλοσοφικής (Κ.ΑΡ.ΦΙ. - Φιλοσοφική Αθήνας)
Παρεμβολή (Φυσικό Αθήνας)
Πρωτοβουλία Αριστερών Φοιτητών (Π.Α.Φ. - Ιατρική Αθήνας)
Ρήγμα (Γεωλογικό Αθήνας)
Ριζοσπαστική Αριστερή Παρέμβαση Νομ. - Συσπείρωση Αριστερών Φοιτητών Νομ. (Ρ.Α.Πα.Ν.-Σ.Α.Φ.Ν. - Νομική Αθήνας)
Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (Ρ.Α.Σ. - Πολιτικό Νομικής Αθήνας)
Συσπείρωση για μια Αριστερή Παρέμβαση στο Οικονομικό (Οικονομικό Νομικής Αθήνας)
Σχήματα ΕΑΑΚ ΑΣΟΕΕ


Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (Ρ.Α.Σ. - ΑΣΟΕΕ)
Σχήματα ΕΑΑΚ ΑΠΘ


Contra legem (Νομική Θεσσαλονίκης)
ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενότητα (ΑΡ.ΑΓ.Ε. - Ηλεκτρολόγοι & Μηχανολόγοι ΑΠΘ)
Αριστερή Ριζοσπαστική Ενότητα Φυσικού (Α.Ρ.Ε.Φ. - Φυσικό ΑΠΘ)
Φοιτητική Ενότητα Ριζοσπαστών ΜΑθηματικών (Φ.Ε.Ρ.ΜΑ. - Μαθηματικό ΑΠΘ)
Camera Obscura (Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης)
Σχήματα ΕΑΑΚ Πάτρας


Ανατροπή (Φιλολογία Πάτρας)
Αντίλογος (Μηχανολόγοι Πάτρας)
Ανακίνηση (Πολιτικοί Μηχανικοί Πάτρας)                                     

ΑΡιστερή Κίνηση ΟΙκονομικού (Πάτρα)
Σχήματα ΕΑΑΚ ΠΑΜΑΚ


Αριστερή Ενώτική Παρέμβαση (Α.Ε.Π. - ΠΑΜΑΚ)
Σχήματα ΕΑΑΚ Βόλου


Φ.Α.ΣΗ. (Φοιτητικό Αριστερό ΣχΗμα - Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βόλου)
χωροΑταξία (Μηχανικοί Χωροταξίας Βόλου)
Σχήματα ΕΑΑΚ Ιωαννίνων


Barricadas (Φυσικό Ιωαννίνων)
Resistance (Ιατρική Ιωαννίνων)
IRA ΕΑΑΚ (ΒΕΤ Ιωαννίνων)
Σχήματα ΕΑΑΚ Ξάνθης


Ενωτική Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων (Λεγεωνάριοι-Κουρσάροι Ξάνθη)
Σχήματα ΕΑΑΚ Κομοτηνής


Παρανομία (Νομική Κομοτηνής)
Σχήματα ΕΑΑΚ Κρήτης


Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Αριστερή Κίνηση (Α.Ρ.Α.Κ. - ΤΕΙ Ηρακλείου)
Αριστερόστροφη Έλικα (Bιολογικό Ηρακλείου)
Ενωτική Πρωτοβουλία (Πολυτεχνείο Χανίων)
Σχήματα ΕΑΑΚ Αλεξανδρούπολης


ΕΑΑΚ Αλεξανδρούπολης
Σχήματα ΕΑΑΚ Πανεπιστημίου Αιγαίου


Φοιτηιτκή Αριστερή ΠΑρέμβαση (Φ.Α.ΠΑ. - Μεσογειακών Σπουδών Ρόδου)
Σχήματα ΕΑΑΚ Ιόνιου Πανεπιστημίου


ΕΑΑΚ Ιόνιου Πανεπιστημίου
Σχήματα Εστιών


Granma - ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. (ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΠΑρέμβαση στην ΦΕΠΑ)
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος Νέων ΕΣτιών( ΑΡ.Α.Χ.Ν.ΕΣ.- Νέες Εστίες Ε.Μ.Π.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου